Strojna endodoncija

Liječenje korijenskih kanala suvremenim metodama kojima se skraćuje vrijeme liječenja.

Povratak na usluge
Privatna stomatološka ordinacija dr. Anita Popović © 2008