Preventivna dječja stomatologija

- čišćenje i pečačenje fisura
- preventivno premazivanje aminfluoridom
- plombe u bojama

  Povratak na usluge
Privatna stomatološka ordinacija dr. Anita Popović © 2008