Fiksni pretetski radovi

- Krunice, mostovi
- Bezmetalna keramika
  CIRKON, EMPRES
Mobilna protetika

- Totalne proteze
- Metalne proteze - WIRONIT
- Kombinirani radovi


Povratak na usluge
Privatna stomatološka ordinacija dr. Anita Popović © 2008