RVG - radioviziografija

Radioviziografija predstavlja digitalno
snimanje zuba pri čemu je količina zračenja
manja 95% nego kod klasičnog rendgena.

Povratak na usluge
Privatna stomatološka ordinacija dr. Anita Popović © 2008